Zakelijk Blog

Alles over het zakelijk leven!

BTL.nl, verandering van omgeving

Dit Bureau voor Tuin- en Landschapsverzorging helpt organisaties en overheden bij het zich aanpassen aan de veranderende wereld. Steeds meer bedrijventerreinen en wegen worden aangelegd, er worden nieuwe woonwijken bijgebouwd. Daarnaast is er een groeiende behoefte aan meer groen want dat vergroot de leefbaarheid voor mensen. Maar hoe moet men deze tegengestelde bewegingen verenigen? Daar helpt BTL.nl bij. Zij kan ervoor zorgen dat groen dusdanig wordt ingezet dat er ruimte blijft voor recreatie en inspiratie. Dit kan door ‘Groener Leven’.

Groener Leven

  1. Groener Bouwen: denk hierbij aan biodiversiteit, waterbuffering en klimaatadaptatie. Hiermee wordt groen geïntegreerd in het bouwplan, worden de gebouwen en terreinen mooier gemaakt en voldoen ze aan de huidige eisen met toekomstgerichte oplossingen.
  2. Groener Zorgen: voor mensen die in langdurige verpleegzorg moeten verblijven, draagt groen bij aan een gezonde leefomgeving wat het herstel kan bespoedigen.
  3. Groener Leren: BTL.nl weet welke materialen en beplanting geschikt zijn voor een campus of schoolplein, zij zorgt altijd voor een veilige, duurzame en functionele ontmoetingsplaats.
  4. Groener wonen: een goede, waardevolle leefomgeving waar je je thuis voelt. Daar dragen bomen en planten aan bij, zowel die in je eigen tuin als in de openbare ruimten.
  5. Groener ontspannen: van recreatie en vrijetijdsbesteding verlangen we tegenwoordig dat de omgeving ons rust geeft, dan wel uitdaagt. BTL.nl zet groen in op de juiste manier om dit te bereiken.
  6. Groener werken: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als ondernemer is een must, een groene voetstap achterlaten past hier dan ook helemaal in. BTL.nl zorgt voor de inrichting van een groen bedrijventerrein, bedrijfstuin of een groene buitenruimte.
  7. Groener sporten: BTL.nl is gespecialiseerd in velden voor de sporten Hockey, Tennis en Voetbal. Deze hebben alle drie een eigen specifieke ondergrond nodig. Het is belangrijk dat alle sporters op het juiste veld kunnen presteren.