Zakelijk Blog

Alles over het zakelijk leven!

Veiligheidsmaatregelen transport & logistiek

De veiligheid van logistiek management heeft een directe impact op het concurrentievermogen van een bedrijf en is daarom een ​​centraal thema geworden voor bedrijfsstrategieën. Productdiefstal en productschade als gevolg van ongevallen of verkeerd gebruik tijdens opslag of transport, vertegenwoordigen niet alleen financiële verliezen voor de bedrijven die betrokken zijn bij de toeleveringsketen, maar ook vertragingen voor hun productie of commerciële activiteiten. Daarom is veiligheid een sleutelthema om de efficiëntie en vervulling van logistiek management te waarborgen, gezien als de maatregelen die we nemen om risico’s en bedreigingen op te sporen en te beperken en om de bescherming en behandeling van goederen te verbeteren.

Basiscriteria om de veiligheid te waarborgen

We moeten een logistiek beveiligingsplan opstellen en implementeren op basis van de volgende acht essentiële criteria die van toepassing zijn op zowel binnenlandse als buitenlandse handel:

1) Kies een opslag- en / of transportleverancier met de meest robuuste en geavanceerde logistieke veiligheidssystemen, zodat u lading op elk moment kunt lokaliseren en tijdig een bevestiging van het transport en de levering kunt krijgen.

2) Maatregelen in de praktijk brengen om de integriteit van de lading te garanderen door middel van zegels en sloten en door containers en vrachtwagens te inspecteren.

3) Controleer de achtergronden van magazijn- en transportpersoneel, implementeer een werknemersidentificatiesysteem om de toegang tot laad- en losgebieden te beperken tot geautoriseerd personeel.

4) Gebruik technologie om logistiek beheer te standaardiseren, zodat we productafhandeling, opslag en transport naar behoren kunnen registreren en controleren.

5) Controleer of alle lading duidelijke en nauwkeurige documentatie heeft.

6) Implementeer de beste veiligheidsmaatregelen in laad- en opslagruimtes; bijvoorbeeld cc-camera om activiteiten de hele tijd te volgen, duidelijke en zichtbare bewegwijzering, brandblussers, enz.

7) Ontwikkel digitaal veiligheidsbeleid en -procedures om de registratie- en controlesystemen van de lading te beschermen.

8) Train personeel in veiligheids- en beschermingskwesties, zodat ze bedreigingen punctueel kunnen identificeren en oplossingen kunnen voorstellen en uitvoeren.

Gebieden om op te focussen

Er zijn drie gebieden waarop we ons moeten concentreren om de bescherming en integriteit van goederen te waarborgen:

Lading transport & logistiek

In die zin is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen diefstal, productverlies of beschadiging van de verpakking is als gevolg van verkeerd gebruik tijdens opslag en transport. Logistieke veiligheidssystemen omvatten barcodelabels of elektronische markeringen en lezers om de in- en uitgang van goederen van en naar magazijnen te registreren, zodat we ze onderweg kunnen volgen en leveringen in realtime kunnen controleren, evenals zelfklevende zegels om onnodig openen tijdens het transport te detecteren. vervoer. Er zijn ook temperatuursensoren om het voor ons gemakkelijker te maken om te controleren of bederfelijke goederen worden opgeslagen en vervoerd in de juiste faciliteiten en voertuigen volgens de voorwaarden die ervoor zorgen dat ze tot aan de levering in goede staat verkeren. Op het gebied van handling en stuwage zullen veel extra kosten en vertragingen worden vermeden als we sensoren aan de verpakking toevoegen om te waarschuwen voor ruwe behandeling en mogelijke schade aan de inhoud.

Diefstal en ongevallen transport & logistiek

Een manier om goederen te beschermen, is door preventieve maatregelen te nemen, zoals diefstal- en ongevallenverzekering, om mogelijke verliezen te compenseren. Door een verzekering af te sluiten, proberen bedrijven hun operationele winst te beschermen tegen toevallige risico’s of noodsituaties die zich voordoen tijdens de opslag en het transport van goederen. De risico’s die worden gedekt door een internationale vrachtverzekering zijn onder meer totaal verlies, specifieke schade en bergingskosten. Door aanvullende vergoedingen te betalen, kunnen sommige verzekeringsmaatschappijen bepaalde voorwaarden dekken die anders in de hoofdpolis zijn uitgesloten.