Zakelijk Blog

Alles over het zakelijk leven!

Oxyz biedt schuldhulp aan bedrijven in Huizen

Er zijn diverse organisaties die schuldhulp verlenen aan bedrijven in Huizen, daarvan is Oxyz er één van. Samen met jou, als ondernemer, gaan ze in gesprek over de situatie waarin het bedrijf zich verkeerd. Waarbij als eerst een kennismakingsgesprek plaatsvindt en alle gegevens verzameld worden. Hierbij valt te denken aan alle inkomsten van het bedrijf en alle uitgaven. Dit doen ze overigens niet alleen voor het bedrijf maar ook voor jouw persoonlijke privé situatie. Op deze manier worden alle inkomsten en uitgaven met elkaar vergeleken en wordt er gezocht naar een oplossing om uit de schulden te kunnen komen. 

Schulden aflossen op maat

Wanneer alles overzichtelijk is, gaat Oxyz in gesprek met de schuldeiser. Tijdens dit gesprek wordt een voorstel gedaan om de schuld af te lossen. Vaak is het voorstel om maandelijks een bepaald bedrag terug te betalen, zodat er uiteindelijk geen schuld meer overblijft. Bij het berekenen van dit bedrag wordt er rekening gehouden met de privé situatie, zodat er altijd voldoende geld overblijft om jezelf te kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften. Deze route om de schuld af te lossen wordt ook wel het minnelijk traject genoemd.

In sommige gevallen gaat de schuldeiser niet akkoord met het voorstel dat wordt gedaan en dan wordt er een ander traject opgestart. Dit traject verloopt via de rechter. Hiervoor lever je eerst je totale financiële overzicht in en van daaruit wordt gekeken naar de mogelijkheden om de schuld af te lossen.