Zakelijk Blog

Alles over het zakelijk leven!

Wanneer is BHV verplicht

De Arbowet verplicht ondernemers en maatschappelijke organisaties om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Wat dat precies inhoudt is afhankelijk van de context. De aard van de werkzaamheden en het aantal werknemers hebben daar invloed op. De vraag ‘wanneer is BHV verplicht’ kent echter maar één antwoord: altijd. Je heb als ondernemer wel de vrijheid om de bedrijfsveiligheid naar eigen inzicht in te vullen. Maar waar begin je? Het is altijd nuttig om één of meer BHV-ers aan te stellen en die een BHV cursus te laten volgen. Dan heb je in elk geval mensen met basiskennis van veiligheid in huis.

Welke rol speelt de BHV’er in je bedrijf

Een BHV’er kan met de kennis uit een BHV cursus antwoord geven op de vraag Wanneer is BHV verplicht. Hij heeft daar potentiële risicosituaties leren herkennen en kan advies geven over manieren om die risico’s te verlagen. Maar dat gaat alleen over de inrichting van de werkvloer. De vraag Wanneer is BHV verplicht heeft ook te maken met het aantal werknemers. De stelregel is dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig zijn om alle aanwezigen tijdens een noodsituatie veilig naar buiten te loodsen, of om slachtoffers te helpen. Voor een veilige werkomgeving in jouw bedrijf moet je dus goed luisteren naar de mensen die je op BHV cursus hebt gestuurd.

Risico’s terugdringen en noodsituaties in de hand houden

De vraag Wanneer is BHV verplicht gaat over het terugdringen van risico’s en het afhandelen van noodsituaties. Als die beide onderdelen goed in jouw organisatie zijn ingebed is het niet nodig om nog meer veiligheidsmaatregelen te nemen. Maar je veilig voelen is lastig begrip, dat tot discussies kan leiden. Als jouw werknemers zich niet veilig voelen moet je als leidinggevende in actie komen en je nogmaals afvragen: wanneer is BHV verplicht.